top of page
Dette er en viktig og underkommunisert del av hvordan lokalsamfunnet vårt ble preget av 2. verdenskrig.

Torstein Grønningen fra Gangåsvassbygda er til daglig avdelingsleder i Orklandbadet, og er ofte å se på diverse scener rundt om i kommunen hvor han har gjort seg bemerket som skuespiller, særlig gjennom Utspæll sine produksjoner.


Med stø hånd har Torstein ledet styret til Ørkedalsspelet siden det ble konstituert i januar 2021.

Torstein Grønningen

Styreleder

bottom of page