top of page

Historisk bakteppe

I jødedommen sier man at

alle mennesker dør 2 ganger.


Den 1. gangen er

når hjertet ditt slutter å slå. 


Den 2. gangen er

når noen tenker på deg for aller siste gang.

Derfor skal vi aldri glemme.

Denne delen av historien vår burde vært godt kjent for alle, men vårt inntrykk er at den er kraftig underkommunisert.


Derfor ønsker vi med denne forestillinga å bevisstgjøre yngre orkdalinger om sine røtter, og inkludere de eldre med å bidra med sine fortellinger for å utfylle den viktige historien om denne tiden og vårt lokalsamfunn.  

Det historiske bakteppet til denne forestillinga starter med Orkla Gruber Aktiebolag sitt samarbeid med den tyske okkupasjonsmakta under 2. verdenskrig.

Orkla forsyner under krigen Tyskland med om lag 25% av det landet trenger av kobber og svovel – som er uhyre viktig for det tyske krigsmaskineriet.

Råstoffene forlater Norge som kobber og svovel, og kommer igjen til Norge som sprengstoff og våpen.

Foto: Karl August Berg, Orkla Industrimuseum

Foto: Ukjent

Dette gjør at gruveanleggene ved Løkken Verk blir satt øverst på De Alliertes prioriteringsliste over industrielle anlegg hvor eksporten må stanses. Det blir besluttet å sende sabotører fra Kompani Linge til Orkdalen.

Sabotørene gjennomfører i sin helhet 5 sabotasjeaksjoner i Orkdal mot Orklas anlegg.

Det siste sabotøren Torfinn Bjørnaas får høre fra obersten før avreise til Norge er; at dersom sabotørene ikke gjør en tilfredsstillende jobb – vil hele Orkdalen teppebombes…

Det blir besluttet å legge ned en 3. skinne på Thamshavnbanen etter sabotasjen, for å kunne ta i bruk lok fra NSB.

Den første sabotasjeaksjonen sanksjonert av den norske eksilregjeringa blir gjennomført på omformerstasjonen på Bårshaug Stasjon – nettopp der forestillinga vil finne sted.

Samtidig med at dette skjer har en rekke nordmenn fått stemplet identitetspapirene sine med en stor, rød J

– J for jøde.

Foto: Ukjent

Denne fangeleiren var en underleir til Grini, og det har blitt beskrevet av tidsvitner at forholdene på fangeleiren på Grøtte var så grusomme at flere av fangene ønsket seg tilbake til Grini.

Dette blir det krigsfanger som holder til på fangeleiren på Grøtte som skal gjøre.

Foto: Ukjent

De blir fratatt radioene sine.

Den såkalte ‘jødeparagrafen’ i grunnloven som sier at jøder ikke har tilgang til riket settes i verk igjen.

Ryktene går som smått om at jøder lengre ned i Europa blir ‘tatt hånd om med gass’. Noen norske jøder flykter til Sverige, noen ikke.

I oktober 1942 setter Det Norske Statspoliti i gang omfattende arrestasjoner av alle landets jøder.
De skal deporteres.

Foto: Ukjent

Foto: Ukjent

Orkdalingen Leopold Levin var en av de som ikke gjorde det.
Han ble med dette en del av verdenshistoriens mørkeste statistikk.

772 norske jøder ble deportert.
Kun 34 overlevde.

Orklas samarbeid med Tyskland, sabotasjen og fangeleiren – var direkte konsekvenser av hverandre.


Deportasjonene av orkdalinger med jødisk bakgrunn er en del av historien vi enda ikke har tatt nok eierskap til.


Kontrastene mellom disse hendelsene gjør at de forsterker hverandre.
Og nettopp derfor utgjør de rammen for musikkteateret «Ørkedalsspelet - Til Den Det Måtte Angå».

Bare den som har hatt døden som følgesvenn vet hva livet er verdt.

- løytnant Peter Deinboll jr.

bottom of page