top of page
Dette er spennende lokalhistorie som er ukjent for mange. Vi må ikke glemme, aldri.

Edvard Øyangen har en finger med i spillet i store deler av kulturlivet i Orkland. Særlig gjennom sitt engasjement i Svorkbygda Teaterlag, og som initiativtager og styreleder i produksjonsselskapet Utspæll har han satt dype spor. Edvard er fra Ustjåren og er til daglig teamleder teknisk for Felleskjøpet, og styremedlem i Ørkedalsspelet.

Edvard Øyangen

Styremedlem

bottom of page