top of page
«Ørkedalsspelet – Til Den Det Måtte Angå» er et hyperaktuelt teaterstykke, noe blant annet den siste tids hendelser dessverre har vist oss.

Morten Aspås er opprinnelig fra Ålen i Holtålen kommune, men har siden 1993 bodd i Orkdal og arbeidet ved Orkdal videregåande skole, både som lærer og leder. Han har hovedfag i historie og er spesielt interessert i lokalhistorie, noe som gjør han særs egnet som styremedlem i Ørkedalsspelet. Morten har også skrevet 2 bøker om friluftsliv.

Morten Aspås

Styremedlem

bottom of page